More Europe

 

 

 

Dziękujemy za zainteresowanie konferencją.
Z powodu braku wolnych miejsc nie możemy rejestrować już kolejnych osób.
Pytania prosimy kierować pod adres: moreeurope@austria.org.pl

 

Thank you very much for your interest.
Because of leak of capacity, unfortunately we cannot take under consideration your registration.
Further questions please send at: moreeurope@austria.org.pl

 

 


 

 

„More Europe“ wewnątrz i poza granicami Unii Europejskiej. Jaką rolę może odegrać kultura?

Warszawa, 19 Listopada 2012, 9:30-20:00

Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

 

"More Europe" inside and outside the EU. What role can culture play?

Warsaw, 19 November 2012, 9:30-20:00

Copernicus Science Centre, Wybrzeże Kościuszkowskie 20

 

PROGRAM po polsku / PROGRAMME in English

 

 

austriackie forum kultury .. Próżna 7/9 .. PL 00-107 .. Warszawa .. 0048 22 526 88 00/11 .. warschau-kf@bmeia.gv.at